Polityka prywatności

Niniejszy dokument dokument polityki prywatności i stosowanych plików cookies zawiera informacje o ochronie Twoich danych osobowych, Twoich prawach, celach przetwarzania.

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje stosowanych pojęć:

a) Serwis, witryna, sklep, strona – niniejsza strona internetowa https://lemonbike.eu
b) Użytkownik – osoba przeglądająca i użytkująca stronę lemonbike.eu, wraz z dostępem do jej funkcjonalności, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

2. Administratorem serwisu jest firma Lemonbike.eu Gabriela Fabian, z siedzibą ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

3. Możesz się z nami skontaktować na następujące sposoby:

– Poprzez pocztę elektroniczną e-mail pod adresem info@lemonbike.eu
– Listownie, adres ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dla poprawnej realizacji zamówień, obsługi Klienta, akcji promocyjnych przetwarzamy dane osobowe. Przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa. Prosimy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych, a także z prawami osoby, której dane są gromadzone.

2. W celu poprawnego przeprowadzenia procesów: realizacji zamówień, kontaktu z Klientami, możliwością przedstawienia ofert handlowych, analizy ruchu internetowego, działam promocyjnych, wykorzystujemy następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Numer telefonu
– E-mail
– Numer IP


3. Dane, które gromadzimy są niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych procesów. Co istotne, nie zbieramy nadmiaru informacji. Wszystkie powierzone dane zostały ograniczone do minimum względem wymaganej funkcjonalności określonego procesu. Ponadto zabezpieczamy udostępnione dane na wszystkie możliwe dla nas technologicznie sposoby ich ochrony (odpowiednie szyfrowanie, zabezpieczenia i ochrona systemów informatycznych, minimalizacja ilości osób, które mają styczność z obsługą danych).

III. Prawa danych osobowych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi, Klientowi e-sklepu, osobie której dane są przetwarzane przysługują poniższe prawa:

1. Dostęp do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane mogą znajdywać się w naszym serwisie ma prawo uzyskać potwierdzenie od administratora jakie dane są gromadzone, a także uzyskać do nich dostęp. Administrator ma obowiązek dostarczyć kopie danych jakie są przetwarzane.

2. Modyfikacja danych (art. 16 RODO)
Jeżeli przetwarzane dane osobowe są błędne i nieprawidłowe, osoba której dane się dotyczą ma prawo wymagać ich sprostowania.

3. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane ma prawo żądać od Administratora ich usunięcia. Dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli odnoszą się do jednej z poniższych okoliczności: – Dane przestały być niezbędne do celów w których zostały zebrane np. wysyłka zamówienia – Zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta – Osoba, której dotyczą dane na mocy art. 21 ust. 1 sprzeciwia się ich przetwarzaniu

4. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane są przetwarzane, może żądać ograniczenia ich przetwarzania jeśli: a) Dane są nieprawidłowe (do czasu ich poprawy) b) Dane są przetwarzane w nadmiarze, niezgodnie z prawem, a osoba, do której dane się odnoszą, sprzeciwia się ich usunięciu, chcąc ograniczyć prawa do ich wykorzystania.

5. Możliwość sprzeciwu przetwarzania Osoba, której dane są przetwarzane w celach marketingowych może w dowolnym czasie zażądać zaprzestania ich gromadzenia, a także usunięcia.

6. Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane może realizować wszystkie swoje powyżej opisane prawa kontaktując się na adres mailowy info@lemonbike.eu. Można to zrobić także listownie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora danych.

7. Administrator jak najszybciej, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, udzieli informacji odnośnie działań, które zostały podjęte wobec prośby i żądań osoby, której dane są przetwarzane.

Odbiorcami udostępnianych danych osobowych mogą być: operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmiot odpowiadający za hosting Sklepu, banki, serwisy partnerskie, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmiotu zajmujące się administracją Sklepu i dostarczeniem narzędzi webowych celem obsługi Sklepu.

IV. Pliki cookies

Lemonbike.eu